Piilutare (hoiurühm)

ESF kaskiklogo

Selles rühmas on 1,5-3aastased särasilmsed ning aktiivsed maailmaavastajad.

Natalja Gavriljuk lapsehoidja
Tatjana Gvozdeva lapsehoidja
Dina Pavlenko lapsehoidja

piilutare@avl.ee

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Niina Nazaruk

Hoolekogu liikme kontakti saate rühmast

 

PÄEVAKAVA

7.00 – 8.30 laste vastuvõtt, vaba mäng
8.30 – 9.00 hommikusöök
9.00 – 10.30 tegelused ja mäng
10.30 – 12.00 tegevused õues
12.00 – 12.30 lõunasöök
12.30 – 15.00 puhkeaeg
15.00 – 16.00 vaba mäng
16.00 – 16.30 oode
16.30 – 18.45 tegelused, mäng, individuaalne töö lapsega (võimalusel õues)
19.00 lasteaia sulgemine

Projekti nimi: „Uued lapsehoiuteenuse kohad Anija valla lastele“

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 – 31.08.2020

Meede: 2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks

Projekti lühikokkuvõte: Anija valla Kehra piirkonna lastele loome uusi lapsehoiuteenuse kohti, et tagada kõikidele soovijatele lapsehoiuteenuse koht ning läbi selle loome võimalusi lapsevanematel tööjõuturule naasta juba lapse 1,5-aastaseks saamisel.

Projekti eesmärk ja tulemused: 1. Uute lapsehoiukohtade loomine Anija valla lastele (kuni 14 kohta) ning lapsevanemate tööturule siirdumine ja seal püsimine. 2. Uute töökohtade loomine Anija vallas.

Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Sihtasutus Innove.

Projekti kogumaksumus on 75 460 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus moodustab 56 595 eurot ning Anija Vallavalitsuse omafinantseering 18 865 eurot.