Piilutare (hoiurühm)

ESF kaskiklogo

Selles rühmas on 1,5-3aastased särasilmsed ning aktiivsed maailmaavastajad.

Natalja Gavriljuk lapsehoidja
Tatjana Gvozdeva lapsehoidja
Dina Pavlenko lapsehoidja

piilutare@avl.ee

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Niina Nazaruk

 

PÄEVAKAVA

07:00-08:30 – laste vastuvõtt, vaba tegevus

08:30-09:00 – hommikusöök

09:00-11:00 – planeeritud õppetegevused

11:00-12:00 – õues viibimine

12:15-12:45 – lõunasöök

13:00-15:00 – lõunauinak

16:00-16:30 – õhtuoode

16:30-19:00 – vaba tegevus toas, õues, koju minek


Projekti nimi: „Uued lapsehoiuteenuse kohad Anija valla lastele“

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 – 31.08.2020

Meede: 2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks

Projekti lühikokkuvõte: Anija valla Kehra piirkonna lastele loome uusi lapsehoiuteenuse kohti, et tagada kõikidele soovijatele lapsehoiuteenuse koht ning läbi selle loome võimalusi lapsevanematel tööjõuturule naasta juba lapse 1,5-aastaseks saamisel.

Projekti eesmärk ja tulemused: 1. Uute lapsehoiukohtade loomine Anija valla lastele (kuni 14 kohta) ning lapsevanemate tööturule siirdumine ja seal püsimine. 2. Uute töökohtade loomine Anija vallas.

Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Sihtasutus Innove.

Projekti kogumaksumus on 75 460 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus moodustab 56 595 eurot ning Anija Vallavalitsuse omafinantseering 18 865 eurot.