Pääsutare

Selles rühmas on 6-7 aastased aktiivsed ning uudishimulikud lapsed

Külliki Heris õpetaja
Kristi Malts õpetaja
Helle Lepp õpetaja abi

paasutare@avl.ee

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Eve Rohtla

 

PÄEVAKAVA

7.00 – 8.30 laste vastuvõtt, vaba mäng
8.30 – 9.00 hommikusöök
9.00 – 10.45 tegelused ja mäng
10.45 – 12.15 tegevused õues
12.15 – 12.45 lõunasöök
12.45 – 15.00 puhkeaeg
15.00 – 16.00 vaba mäng
16.00 – 16.30 oode
16.30 – 18.45 tegelused, mäng, individuaalne töö lapsega (võimalusel õues)
19.00 lasteaia sulgemine