Töötajad

 

Nimi Amet E-mail
Eda-Mai Tammiste direktor direktor@avl.ee
Katrin Altsepp õppealajuhataja katrin@avl.ee
Irja Mardim majandusjuhataja majandus@avl.ee
Tiina Teppan juhiabi info@avl.ee
Ljubov Vassiljeva liikumisõpetaja
Leili Viirmann muusikaõpetaja
Valentina Ljutenko koristaja
Oleksandra Toivokainen söökla abitööline
Valentina Jürgenson majahoidja

 

Tugispetsialistid meie lasteaias

Kairi Kilp eripedagoog-nõustaja eripedagoog@avl.ee
Vastuvõtuajad: K ja N 09.00-16.00 (palume eelnevalt kokku leppida)
Liis Rosenberg psühholoog psyhholoog@avl.ee
Vastuvõtuajad: E 09.00-16.00 (palume aeg eelnevalt kokku leppida)
Viivika Ojalill eesti logopeed viivika.ojalill@gmail.com
Vastuvõtuajad: N 15.00-18.00
Olga Sevostiyanova vene logopeed olga.sevostiyanova@kehra.edu.ee
Vastuvõtuajad: E 10.00-12.00 N 10.00-11.50