Töötajad

 

Nimi Amet
Eda- Mai Tammiste Direktor / lastetare@anija.ee
Katrin Altsepp Õppealajuhataja / katrinaltsepp@gmail.com
Maret Kivistu Terviseedendaja/ martakivistu@gmail.com
Krista Ehanurm Liikumisõpetaja

 

Nimi Amet
Leili Viirmann Muusikaõpetaja
Tervishoiutöötaja
Dina Pavlenko Pesumasinist
Valentina Jürgenson Majahoidja

Tugiisikud meie lasteaias

 

Nimi Amet Vastuvõtuajad
Olga Sevostiyanova Vene logopeed Esmaspäev 10.00-12.00
Neljapäev 10.00-11.50 Olga.Sevostiyanova@kehra.edu.ee
Viivika Ojalill Eesti logopeed Tel. 55547124
Kolmapäev 15.00 – 18.00
Helle Niit Psühholoog helle.niit@gmail.com Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokkuleppida!
Kairi Kilp eripedagoog-nõustaja kairi.kilp@gmail.com, tel. 5261209, Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokkuleppida!