Meie väärtused

  • L – looduskeskkond
  • A – austus
  • S – sallivus
  • T – turvalisus
  • E – eeskuju
  • T – terve eluhoiak (aktiivne, sportlik, keskkonnasõbralik eluviis)
  • A – ausus
  • R – rahvuslik mitmekesisus
  • E – eneseväärtustamine