Meie väärtused

Lasteaia tegevuse aluseks on ühised väärtused.

Väärtused:

 1. KOOSTÖÖ

MOTO: „Koos suudame rohkem!“

EESMÄRK: Igaüks on oluline

 • Arvestame igaühe eripäradega ja kaasame kõiki.
 • Räägime läbi ja lepime kokku.
 • Peame kinni lubadustest ja kokkulepetest.
 • Oleme sallivad ja abivalmis, kuulame ja toetame teineteist.
 • Jagame kogemusi ja teadmisi.
 • Suhtleme avatult.

TEGEVUSED:

 • Panustame üksteise tundmaõppimisse (ühised üritused, kogemuste jagamine, koos veedetud kvaliteetaeg jne).
 • Toetavad arutelud ja mõttekojad, avatus ja ausus suhtlemisel.
 1. TURVALISUS

MOTO: „Ulata käsi ja ole toeks!“

EESMÄRK: Turvalisus on teiste väärtuste alustala

 • Oleme alati rahulikud ning sallivad.
 • Usaldus ja head suhted annavad turvalise õhkkonna.
 • Igaüks saab kartmata avaldada oma arvamust.
 • Lubatud on teha vigu.

TEGEVUSED:

 • Panustame kõik iga päev turvalise keskkonna loomisse oma rühmas, majas ja kogu asutuses.
 • Tegeleme pidevalt igal tasandil ja valdkonnas turvalisusega arvestades nii füüsilise kui ka psühhosotsiaalselt turvalise keskkonna saavutamisega.
 1. POSITIIVSUS

MOTO: „Üks päikesekiir igasse päeva!“

EESMÄRK: Märkame igas päevas head.

 • Oleme sõbralikud ja hoolivad, märkame igas inimeses head.
 • Oleme tähelepanelikud, heatahtlikud ja tunnustavad kõigi inimeste suhtes.
 • Tunneme huvi ja kuulame, innustame ning tegutseme.
 • Toetame ja julgustame lapsi, lapsevanemaid ja kolleege.
 • Naeratame, oleme rõõmsameelsed ja heatujulised.
 • Naudime oma tööd ja tegevusi.
 • Kujundame positiivset õhkkonda oma eeskujuga.

TEGEVUSED:

 • Jälgime iga päev oma tujusid ja hoiakuid.
 • Teeme tihedamalt koos midagi toredat.