Ajalugu

Anija Valla Lasteaiad Lastetare maja on vanim lasteasutus Anija vallas, mis tegutseb juba alates 20. sajandi keskpaigast.

1995. aastast kandis lasteaed nime linnalasteaed Lastetare. 01.07.2018 ühinesid Anija valla kolm lasteaeda – Kehra linnalasteaed Lastetare, Kehra lasteaed Lepatriinu ja Alavere lasteaed Mõmmila ning tekkis uus asutus Anija Valla Lasteaiad.

Lasteaed on kakskeelne, kus on viis eesti õppekeelega rühma,  kaks keelekümblusrühma ja kaks hoiurühma. Keelekümblusrühmades pööratakse suurt tähelepanu eesti ja vene kultuuride tutvustamisele.

Lasteaed asub looduskaunis kohas, mis võimaldab lastel palju viibida looduses ning seda tundma õppida.

Lasteaial on oma sümboolika: logo, lipp, laul.