Ajalugu

Kehra linnalasteaed on vallas vanim lasteasutus, mis tegutseb juba alates 20. sajandi keskpaigast.

1995. aastast kannab lasteaed nime linnalasteaed “Lastetare”. Lasteaed on kakskeelne, kus viis eesti õppekeelega rühma,  kaks keelekümblusrühma, ja hoiurühm.

Venekeelt kõnelevatele lastele on avatud keelekümblus rühmad.  Suurt tähelepanu pööratakse eesti – ja vene kultuuride tutvustamisele.

Lasteaed asub looduskaunis kohas, mis võimaldab lastel palju viibida looduses ning seda tundma õppida.

Lasteaial on oma sümboolika: logo, lipp, laul.