Ajalugu

Kehra linnalasteaed on vallas vanim lasteasutus, mis tegutseb juba alates 20. sajandi keskpaigast.

1995. aastast kannab lasteaed nime linnalasteaed “Lastetare”. Lasteaed on kakskeelne, kus on viis eesti õppekeelega rühma,  kaks keelekümblusrühma ja kaks hoiurühma.

Venekeelt kõnelevatele lastele on avatud keelekümblusrühmad. Suurt tähelepanu pööratakse eesti ja vene kultuuride tutvustamisele.

Lasteaed asub looduskaunis kohas, mis võimaldab lastel palju viibida looduses ning seda tundma õppida.

Lasteaial on oma sümboolika: logo, lipp, laul.