Täname!

Avaldame tänu ja tunnustust kõigile, kes oma jõu ja nõuga

on aidanud meie lasteaia elu-olu paremaks muuta.

Ainult üheskoos tegutsedes ja üksteist abistades saame lasteaiaelu edendada.

 

 

TÄNUKIRI 

„Lastetare“ lasteaia personalile

ning lapsevanematele

 

Me täname, et olite  abistajad ja osalejad lasteaia jõululaadal.

Tänu Teile kogunes laadalt tulu 464,80 eur.

Ainult üheskoos tegutsedes ja üksteist abistades saame lasteaiaelu edendada.

Häid pühi!

View of the Christmas table with presents 

„Lastetare“ lasteaia juhtkond

Detsember 2017. a, Kehras