Huvitegevus

 Meie lasteaias toimuvad:

  • Sepps-i trenn.

TRENNID TOIMUVAD KOLMAPÄEVITI JÄRGMISELT:

I, II JA III RÜHMADEL KELL: 16.15-16.45

IV, V JA VI RÜHMADEL KELL: 16.45-17.15

  • Kokandusring toimub esmaspäeviti kell: 15.00-16.00 (koolieelikud)
  • Rahvatants toimub teisipäeviti 15.15-16.00